Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Roboty budowlane związane z „Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681, Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic” WZP.2510.5.2023 2023-10-18 15:08 2023-12-28 09:00
2. Roboty budowlane związane z „Budową obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690” WZP.2513.25.2023 2023-11-15 14:19 2023-12-20 09:00
3. Roboty budowlane związane z inwestycją o nazwie: „Juszkowy Gród – Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 oraz Tarnopol – Siemianówka – budowa drogi wojewódzkiej Nr 688” – etap I. WZP.2510.2.2023 2023-08-25 10:44 2023-12-18 09:00
4. Stała i kompleksowa obsługa prawna Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. WZP.2518.58.2023 2023-12-01 14:26 2023-12-14 09:00
5. Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2024. WZP.2517.14.2023 2023-11-09 10:15 2023-12-14 09:00
6. Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, osprzętu do ciągników, przyczep ciągnikowych, rębaka, kosiarek bijakowych, przyczep ciężarowych samochodowych oraz sprzętu do utrzymania dróg, będących na wyposażeniu RDW w Siemiatyczach z podziałem na 4 zadania. RDW.SI.2518.20.2023 2023-11-29 09:06 2023-12-11 09:00
7. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych, urządzeń BRD, przepompowni wód deszczowych i windy na terenie administrowania Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na WZP.2517.22.2023 2023-11-30 15:01 2023-12-08 09:00
8. Naprawy i przeglądy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, przyczep samochodowych, ciągników rolniczych wraz z osprzętem oraz sprzętu do utrzymania dróg będących w posiadaniu RDW w Łomży z podziałem na 3 zadania – II przetarg RDWŁo.2518.3.2023 2023-11-29 12:15 2023-12-07 09:00
9. Naprawa samochodów służbowych, ciągników, przyczep i sprzętu do utrzymania dróg wraz z częściami w RDW Białystok i Zarządzie z podziałem na zadania WZP.2512.55.2023 2023-11-27 14:32 2023-12-06 09:00
10. Transport i odbiór padłych zwierząt w wyniku zdarzeń komunikacyjnych bądź innych na drogach wojewódzkich Województwa Podlaskiego w 2024 roku z podziałem na zadania. WZP.2512.85.2023 2023-11-24 11:38 2023-12-05 09:00
11. Naprawy i przeglądy wraz z częściami samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, przyczep ciężarowych samochodowych, ciągników rolniczych i osprzętu, przyczep ciągnikowych, rębaka, kosiarek bijakowych, zamiatarek, frezu oraz sprzętu do utrzymania dróg będących na wyposażeniu RDW w Suwałkach. RDWSU.2518.1.2023 2023-11-24 11:07 2023-12-04 09:00
12. Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych oraz znaków zmiennej treści na drogach wojewódzkich województwa podlaskiego w 2024 roku z podziałem na zadania. WZP.2512.86.2023 2023-11-23 10:25 2023-12-01 09:00
13. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na 2024 rok z podziałem na części. WZP.2518.52.2023 2023-11-13 10:24 2023-11-30 09:00
14. Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym. WZP.2517.17.2023 2023-11-15 14:59 2023-11-23 09:00
15. Naprawy i przeglądy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, przyczep samochodowych, ciągników rolniczych wraz z osprzętem oraz sprzętu do utrzymania dróg będących w posiadaniu RDW w Łomży z podziałem na 3 zadania RDWŁo.2518.3.2023 2023-11-14 11:43 2023-11-23 09:00
16. Zimowe utrzymanie starodroża byłej DK 61 na odcinku od granicy województwa do węzła Łomża Zachód drogi ekspresowej S61 – II przetarg RDWŁo.2512.1.2023 2023-11-14 13:32 2023-11-22 09:00
17. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku biurowo-magazynowym przy ul. Harcerskiej 2c w Łapach. RDWBi.2518.5.2023 2023-11-03 12:56 2023-11-20 09:00
18. Dostawa sprzętu utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku : Zadanie I - pług odśnieżny - 1 szt., Zadanie II - świder glebowy ciągnikowy z 2 wiertłami - 1 szt., Zadanie III - odmiatarka ciągnikowa - 1 szt. WZP.2517.15.2023 2023-11-02 07:46 2023-11-10 09:00
19. Obsługa laboratoryjna na zadaniu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Mężenin”. WZP.2510.4.2023 2023-10-03 09:32 2023-11-08 09:00
20. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastruktura techniczna na odcinku Łomża – Mężenin”. WZP.2510.3.2023 2023-09-27 13:04 2023-11-03 09:00
21. Zimowe utrzymanie starodroża byłej DK 61 na odcinku od granicy województwa do węzła Łomża Zachód drogi ekspresowej S61 RDWŁo.2512.1.2023 2023-10-19 14:14 2023-10-27 09:00
22. Naprawa chodników na drogach wojewódzkich Nr 684 Bielsk Podlaski-Narew i Nr 659 Bielsk Podlaski-Topczewo w m. Bielsk Podlaski RDW.SI.2512.8.2023 2023-09-28 11:52 2023-10-13 09:00
23. Remont drogi wojewódzkiej Nr 658 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku Olchowicze-Homoty. Etap II - remont ciągu pieszo-rowerowego w km 0+000-0+420 strona prawa. RDW.SI.2511.7.2023 2023-09-26 12:50 2023-10-11 09:00
24. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Supraśl – Krynki – Granica Państwa na odcinku od km 39+804 do km 40+509. RDWSo.2511.3.2023 2023-09-26 11:57 2023-10-11 09:00
25. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastruktura techniczna na odcinku Łomża - Mężenin. WZP.2510.1.2023 2023-07-04 11:55 2023-10-10 09:00
26. Wycinka z karczowaniem krzaków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Topczewo-Brańsk (zadanie A) i Nr 684 na odcinku Kotły-Klejniki (zadanie B). RDW.SI.2512.7.2023 2023-09-28 09:51 2023-10-06 09:00
27. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach 2023/2024 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1: RDW w Białymstoku, Zadanie 2: RDW w Siemiatyczach, Zadanie 3: RDW w Suwałkach. WZP.2512.50.2023 2023-09-22 09:53 2023-10-03 09:00
28. Modernizacja budynku siedziby Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. WZP.2518.41.2023 2023-09-11 14:08 2023-09-26 09:00
29. Remont drogi wojewódzkiej Nr 658 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku Olchowicze-Homoty. Etap II - remont ciągu pieszo-rowerowego w km 0+000-0+420 strona prawa II przetarg. RDW.SI.2511.5.2023 2023-09-01 11:21 2023-09-18 09:00
30. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim. WZP.2516.11.2023 2023-08-11 11:14 2023-09-15 09:00
Legenda
- Current
- Archive