Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2023 roku z podziałem na zadania. WZP.2512.26.2023 2023-03-15 11:32 2023-04-20 09:00
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 684 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w m. Biała” WZP.2516.4.2023 2023-02-28 11:20 2023-04-06 09:00
3. Obsługa laboratoryjna na zadaniu: „Przebudowa i rozbudowa ul. Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla”. WZP.2513.10.2023 2023-02-24 11:01 2023-04-05 09:00
4. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu utrzymania dróg do PZDW w Białymstoku w 2023 r. z podziałem na zadania. WZP.2517.4.2023 2023-03-23 13:25 2023-04-05 09:00
5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa ul. Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok – wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla”. WZP.2513.7.2023 2023-02-13 11:19 2023-04-04 09:00
6. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo. WZP2513.9.2023 2023-02-22 10:15 2023-03-31 09:00
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku Bielsk Podlaski - Augustowo WZP.2516.3.2023 2023-02-24 09:50 2023-03-30 09:00
8. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 Drohiczyn - Dziadkowice na odcinku Skiwy - Kłopoty Stanisławy w km 12+020 do km 14+320. WZP.2511.4.2023 2023-03-09 09:04 2023-03-29 09:00
9. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676. WZP.2511.2.2023 2023-03-07 18:14 2023-03-24 09:00
10. Wykonanie przeglądów i oczyszczenie separatorów i osadników zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania WZP.2512.23.2023 2023-03-03 13:59 2023-03-23 09:00
11. Dostawa fabrycznie nowych samochodów do PZDW w Białymstoku w 2023 r. z podziałem na zadania: Zadanie I – dostawa 2 szt. samochodów patrolowych, Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów brygadowych, Zadanie III – dostawa 1 szt. samochodu osobowego WZP.2517.2.2023 2023-03-03 11:16 2023-03-22 09:00
12. Przebudowa i rozbudowa ul. Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla. WZP.2513.3.2023 2023-02-01 10:21 2023-03-21 09:00
13. Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w 2023 roku. WZP.2512.14.2023 2023-02-23 08:33 2023-03-17 09:00
14. Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce w 2023 roku. WZP.2512.16.2023 2023-02-23 08:30 2023-03-17 09:00
15. Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach w 2023 roku. WZP.2512.17.2023 2023-02-23 08:28 2023-03-17 09:00
16. Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach w 2023 roku. WZP.2512.15.2023 2023-02-23 08:31 2023-03-17 09:00
17. Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2023 roku. WZP.2512.13.2023 2023-02-23 08:37 2023-03-17 09:00
18. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 647 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Zabiele – Kolno” WZP.2516.2.2023 2023-02-13 10:17 2023-03-16 09:00
19. Zakup i dostawa 700 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2023 r. WZP.2517.3.2023 2023-03-02 11:51 2023-03-15 09:00
20. Obsługa laboratoryjna na zadaniu „Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678”. WZP.2513.5.2023 2023-02-06 14:22 2023-03-09 09:00
21. Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Rutka Tartak – Szypliszki w km 54+325-55+310 RDWSU.2511.3.2023 2023-02-13 09:43 2023-03-07 09:00
22. Przebudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 668 - ul. Przytulska w Jedwabnem. WZP.2513.8.2023 2023-02-10 10:46 2023-03-06 09:00
23. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678”. WZP.2513.1.2023 2023-01-25 12:52 2023-02-28 09:00
24. „Zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 676 z ul. Krynicką w m. Ogrodniczki, od km 13+500 do km 14+010, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.” – II Przetarg RDWSo.2512.1.2023 2023-02-10 12:35 2023-02-27 09:00
25. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 . WZP.2511.2.2023 2023-02-07 13:30 2023-02-24 09:00
26. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 31+020 do km 32+820, dł. 1,800 km RDWŁo.2511.2.2023 2023-02-03 13:01 2023-02-22 12:00
27. Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu: „Granica województwa – Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652”. WZP.2516.1.2023 2023-01-18 09:53 2023-02-22 09:00
28. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Suwałki – Sejny od km 46+349,3 do km 46+703 strona lewa RDWSU.2511.1.2023 2023-01-31 08:52 2023-02-21 09:00
29. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV. WZP.2513.6.2023 2023-02-01 13:45 2023-02-17 09:00
30. Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Przewięź – Płaska w km 1+600-3+175 RDWSU.2511.2.2023 2023-01-31 08:08 2023-02-16 09:00
Legenda
- Current
- Archive