progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-01-25

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Elewatorska 6

15-620 Białystok

Tax ID [tax identification number]: 5422542016

Contact person:

Wydział Zamówień Publicznych

Tel.:

e-mail: zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678”.

PROCEEDINGS NO Z152/40671

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: WZP.2513.1.2023

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678”.
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...